Blankett
Hyreskontrakt andrahand (pdf)

Att hyra ut lägenhet i andra hand


Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand om du har särskilda skäl som studier eller provboende för sambor under kortare tid.


Vem ansvarar för lägenheten?

När du hyr ut din lägenhet i andra hand är det fortfarande du som är förstahandshyresgäst som är ansvarig för lägenheten. Det innebär att du ansvarar för hyresinbetalningar, störningar och eventuella skador som uppstår, i enlighet med det avtal som du har med oss. En andrahandshyresgäst får ej överta kontraktet. En hyresgäst som utan godkännande hyr ut i andra hand kan förlora sitt kontrakt.


Så här går du tillväga

Skicka in nedanstående uppgifter/handlingar till oss i god tid. Var noga med att alla handlingar är fullständiga och undertecknade, annars kan vi inte behandla din ansökan. Blanketterna kan du hämta hem på nätet eller använd våra blanketter. Sedan skickar du in alla blanketter till Hedlunds golv AB, slånbärsgatan 6, 722 23 Västerås eller kommer in till vårt kontor, kontrollera våra öppettider innan ni kommer.


Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

1.

Studera på annan ort

För att studera på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning bör orten ligga längre bort än vad som anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka åtta till tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg.

2.

Särskilda familjeförhållanden

Särskilda familjeförhållanden kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Det blivande samboparet ska inte tidigare ha bott tillsammans. Provboende kan ske i den enas eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

3.

Ålder eller sjukdom

En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom.


Ansök om andrahandsuthyrning

1.

Avtal om andrahandsuthyrning

2.

Skicka med intyg från skola. Intyget ska stämma överens tidsmässigt med önskad uthyrningstid.

3.

Andrahandsavtalet får vara tidsbestämt max ett år för studier/ålder/sjukdom och sex månader för provboende för sambor. Om du inte ska flytta tilbaka till lägenheten, glöm inte att säga upp ditt hyreskontrakt, tre månader innan enligt avtal. Meddela även när du har flyttat tillbaka till lägenheten.

4.

Skriv ner adress och telefonnummer till din nya, tillfälliga bostad, eller till en kontaktperson. Om du kommer att befinna dig utomlands, behöver vi en fullmakt ställd till en kontaktperson som kan ta hand om angelägenheter som rör hyreslägenheten under uthyrningsperioden.

Namnskylt i entre och trappuppgång

Endast den person som står skriven på hyresavtalet får ha sitt namn uppsatt i entren, trappuppgångar och på lägenhetsdörren. Andrahandshyresgästen får använda sig av en c/o-adress i förstahandshyresgästens namn. På lägenhetsdörren kommer vi efter ett godkännande av andrahandsuthyrningen sätta en gul etikett med andrahandshyrarens namn på, inga andra etiketter får sättas på lägenhetsdörren.