För hyresgäster

Allmän information

Allmänt

Vi som bor i flerfamiljehus ska respektera våra grannars nattro. Tänk på att inte slå hårt i dörrar, spela hög musik, prata högt (ute) snickra, borra m.m. mellan kl. 22.00 – 07.00 Lördagar och helgdagar mellan kl. 22.00 – 09.00 Naturligtvis bör man även på andra tider visa lämplig hänsyn.

Cyklar och barnvagnar

Enligt brandmyndigheten får ej utrymningsvägar vara blockerade. T.ex. cyklar och barnvagnar får inte vara placerade i entreer, våningsplan eller loftgångar så att evakuering försvåras. Dessutom ökar det nedsmutsningen samt är ett hinder vid städning.

Rökning

Rökning i allmänna utrymmen såsom entreer, trapphus, källare är förbjudet. Vissa hus har helt rökningsförbud. Rökning på balkonger undanbedes då det kan vara störande för de närmaste grannarna. Släng EJ heller ut fimpar från fönster, balkonger eller framför entréerna.

Rastning av hundar

Rasta hunden utanför bostadsområdet. Låt inte hunden kissa vid entren och håll rent efter din hund.

Parkering

Parkering är EJ tillåtet på våra vägar och gårdar! Efter i- eller urlastning ska bilen skyndsamt flyttas till parkeringsplats, annars riskerar du parkeringsböter. Tänk på att utryckningsfordon, färdtjänst m.fl. alltid behöver komma fram. Minimera trafiken på gång- och cykelbanor.

Källsortering

Tänk på att källsortera.

Balkong

Endast elgrill får användas på balkongen. Rökning på balkong undanbedes då det kan vara störande för de närmaste grannarna.

Matning av fåglar

Mata inte fåglar från eller på balkonger och loftgångar.
Fåglarna blir lätt tama och flyger in och förorenar på andras balkonger. Tänk på att fågelmat på dagen blir råttmat på natten.

Brandskyddsarbete

Livsviktig utrymningsväg

Trapphusen är en livsviktig utrymmningsväg. Vi arbetar kontinuerligt med brandskyddsronder för att öka tryggheten och säkerheten i våra fastigheter. Vi kontrollerar alla gemensamma utrymmen och åtgärdar eventuella brister. Det är absolut förbjudet att ställa barnvagnar eller andra brännbara saker i trapphus. Röken från en barnvagn som brinner, består till stor del av textiburen plast, fyller snart ett trapphus med både giftig och tät rök. Vänligen respektera detta för Er egen och dina grannars säkerhet. Trapphuset är oftast Räddningstjänstens väg in vid eventuell brand i fastigheten.

Brandvarnare i er lägenhet

Brandvarnare räddar många liv varje år. Mälarblockets Förvaltnings AB tillhandahåller gärna en brandvarnare, men du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum så att den bibehåller sin funktion.

Allmän information om hyrning

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 september måste uppsägningen vara hos oss senast den 31 maj. Vi vill ha din uppsägning skriftligen (EJ MAIL). Du kan antingen komma in på kontoret, skriva ett brev eller fylla i en uppsägningsblankett. Uppsägningsblanketten ska alltid undertecknas och sedan skickas per post eller lämnas in på kontoret. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning på baksidan.

Ladda ner blankett för uppsägning här.

Ansök om autogiro

Om ni vill ansöka om autogiro vänligen kontakta kontoret på info@malarblocket.se så skickar vi en blankett till er.

Hyran

Hyran måste betalas i förskott, senast den sista i varje månad. Hyresavierna får ni per mail varje månad. Önskar du din avi utdelad direkt till din brevlåda så tillkommer en aviavgift på 25 kr per avi. 

Vi har även kostnadsfria alternativ som autogiro.

Andrahandsuthyrning

Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand om du har särskilda skäl som studier eller provboende för sambor under kortare tid.

Kontakta oss för mer information.

Autogiro som betalningsalternativ

Vi erbjuder även autogiro som ett alternativ för dig som hyresgäst att betala hyran på. Autogiro är både ett bekvämt och enkelt sätt att betala hyran på. Med autogiro dras hyran automatiskt från ert konto. Det enda ni behöver göra är att se till att det finns pengar på ert konto på förfallodagen. Hyresavi i pappersform skickas endast ut vid förändring av hyran till den mailadress ni har anmält.

Nycklar

Observera att vid förlust av nycklar svarar varje hyresgäst själv för kostnader för låsbyte eller cylinder.