Frågor och svar

Du som bor

Ibland kan man ha behov av att hyra ut sin lägenhet i andra hand, till exempel för studier eller arbete på annan ort. Du måste dock ha vårt godkännande. I hyreslagen §39 står det: ”Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten.” Om så sker kan hyresrätten förverkas, vilket innebär att du kan förlora din hyresrätt.

Kom ihåg att det är du som står på förstahandskontraktet som bär ansvaret för det som händer och sker i lägenheten samt att hyran betalas i tid.

Uppsägningstiden är 3 månader för lägenheter och parkeringar. Om du säger upp ett kontrakt mitt i månaden räknas uppsägningen från den sista. Om du vill lämna din lägenhet tidigare, så gör vi vad vi kan för att tillgodose dina önskemål.

Inomhustemperaturen i din lägenhet ska minst vara 20-21 grader. Mät genom att lägga en termometer mitt i rummet, 1 meter upp från golvet. Tänk på att placering av möbler eller gardiner framför radiatorerna kan påverka värmen i din lägenhet. Värmen från elementen kan då inte strömma ut med full effekt.

Utomhustemperaturen påverkar värmen inomhus, vilken styrs centralt.

Är ditt element helt kallt eller har du uppmätt en lägre temperatur än 20 grader, gör en serviceanmälan här.

Hyresavierna skickas till dig kvartalsvis, en för varje månad. Hyran jämte förekommande tillägg erläggs i förskott senast sista vardagen i varje månad. Önskar du din avi per post tillkommer en aviavgift på 25 kr per avi. Vi har även kostnadsfria alternativ som autogiro eller e-faktura. Blankett för autogiro får du via oss eller hämtar själv här. E-faktura ansöker du om via din bank.

Skador i lägenheten anmäler du till vår kundservice, här.

Akuta fel under jourtid (ej ordinarie arbetstid) samt låsjour. Under jourtid förmedlas endast anmälningar av sådana fel som absolut inte kan vänta med åtgärden till nästföljande arbetsdag samt låsjour. Akut felanmälan görs till fastighetsjouren på telefon 010-210 95 91. Den här tjänsten skall enbart utnyttjas i nödfall och då avse fel som under inga omständigheter kan anstå till normal arbetstid. Om felen ej är av större betydelse/akuta kan ni komma att bli återdebiterad för utryckningen.

Vid misstanke av brott så ringer du direkt till polisen på 112.

OBSERVERA att om du kontaktar fastighetsjour för ej akuta ärenden som du kan vänta med till nästkommande vardag så får du bekosta utryckningskostnaden själv.

Grannsämja är viktigt. Ta direktkontakt med din granne i första hand. I andra hand, anmäl till oss via telefon eller mail om, hur och när du har blivit störd. Vid kraftig störning efter 22:00, ring Avarn Security (010-210 95 91) så kommer de och kontrollerar. Tänkt på att grannen blir debiterad av störningsjouren om ni ringer Avarn Security. Har du misstanke om brott ringer du självklart direkt till Polisen på 112.

Det finns saker som du kan och får fixa själv. Stopp i köksavlopp kan du lösa på egen hand. Gör rent genom att öppna vattenlåset och plocka ut skräpet.

Stopp i avlopp för badkar, dusch- eller handfatet beror ofta på att avloppen är igensatta av ditt hår, smuts och fett. Du kan själv plocka bort skräpet med hjälp av en böjd ståltråd eller pincett. Silen i golvbrunnen går att lyfta för att göra rent på botten.

Brandvarnare räddar många liv varje år. Vi tillhandahåller gärna en brandvarnare, men du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum så att den bibehåller sin funktion. Saknas brandvarnare så gör en felanmälan på vår hemsida.

För allas trevnad och säkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen eller uteplatsen. Vi hänvisar istället till den gemensamma gården i området. Tänk alltid på säkerheten först, håll avstånd till byggnader/brandfarliga objekt och lämna aldrig grillen utan bevakning. Under de perioder som Länsstyrelsen utlyser eldningsförbud, är även grillning på gården förbjuden.

Se först och främst vad som gäller på ditt hyreskontrakt. Annars får gärna ha husdjur i din lägenhet under förutsättning att de inte gör skada i lägenheten och att de inte stör grannarna. Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet och hundar ska vara kopplade.

Kontakta oss alltid innan du påbörjar förbättringsarbeten. Det är tillåtet att måla och tapetsera i lägenheten, men ett krav är att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att tycke och smak varierar och de tapeter och färger du väljer ska kunna passa även nästa hyresgäst. För att undvika återställningsanspråk när du flyttar bör du därför välja en neutral tapet eller färg. Därutöver får förändringar i lägenheten inte göras utan tillstånd från oss, så kontakta oss alltid om du är osäker.

Se först och främst vad som gäller på ditt hyreskontrakt. Det är inte tillåtet att röka i hiss, trappuppgångar och tvättstuga. Tänk på att aldrig kasta cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen, dels med tanke på brandrisken men också av hänsyn till dina grannar. Kom även ihåg att visa extra hänsyn när du röker från balkongen sommartid, eftersom många grannar då har sina fönster öppna och vistas ute på sin balkong.

Vi vill påminna er om vår ståndpunkt gällande rökning inom lägenhetsområdena. Medan rökning inte är formellt förbjuden, uppmuntrar vi starkt alla att avstå från att röka inomhus. Vi strävar efter att skapa en behaglig och hälsosam miljö för alla våra boende, och vi tror att en rökfri inomhusmiljö bidrar till detta. Tack för att ni visar hänsyn och hjälper oss att upprätthålla en ren och välkomnande atmosfär för alla.

Om du har tappat bort en nyckel, eller blivit bestulen, hör du av dig till oss så snart som möjligt. Vid avflyttning måste alla nycklar som du har kvitterat ut återlämnas, annars måste vi byta lås på din bekostnad enligt dagens taxa.

Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus, på anvisad plats i källaren eller i cykelrummet, om det finns ett sådant. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör i sig själva också en brandrisk.

Först och främst är det hyresgästerna som städar tvättstugan och tänk på att du lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill möta den. Det vill säga, den som tvättar ser också till att det är rent när man lämnar.

Var noga med att följa tvättanvisningarna som finns i tvättstugan. Kläder som förstörs i samband med tvättning ansvar hyresvärden inte för.

Hyresvärden ansvarar inte för föremål som placeras i allmänna utrymmen. Alla föremål måste stå i respektive förråd, ingenting får stå i det allmänna utrymmen enligt brandreglerna.

Ja, var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning debiteras du med ränta. Måste vi dessutom påminna dig eller lämna ärendet till inkasso, tillkommer även kostnader för detta. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran enligt ovanstående.

Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning så kanske vi tillsammans kan lösa ditt problem.

Du som ska flytta in

För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott eller skada är det viktigt att du har en hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig, tex brand eller vattenskada. Du måste därför ta kontakt med ett försäkringsbolag för att teckna hemförsäkring.

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med avflyttande hyresgäst. Du får tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag som hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Enligt hyreskontrakten anmäler vi till Mälarenergi att ni flyttar in.

Ni kvitterar ut nycklarna till lägenheten på vårt kontor, Slånbärsgatan 6. Det är du som står på hyreskontraktet som måste hämta nycklarna, glöm inte legitimation.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Du som ska flytta ut

I god tid innan avflyttningsdagen närmar sig (minst 2 veckor innan), är det du själv som maila in till kundservice info@malarblocket.se och boka in en städbesiktning. Tänk på att innan besiktningen görs så måste ni åtgärda eventuella hål i väggarna samt skador som ni åstadkommit i lägenheten.

Efter godkänd städbesiktning kan du lämna in dina nycklar, dock senast kl 12:00 på avflyttningsdagen eller efter överenskommelse.

Nej, som grundregel. Du kan inte överlåta ditt kontrakt på en kompis eller själv annonsera ut din lägenhet via Facebook eller liknande.

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 september måste uppsägningen vara hos oss senast den 31 maj. Vi vill ha din uppsägning skriftligen (EJ MAIL). Du kan antingen komma in på kontoret, skriva ett brev eller fylla i en uppsägningsblankett. Uppsägningsblanketten ska alltid undertecknas och sedan skickas per post. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning på baksidan.

Ladda ner blankett för uppsägning här.

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter, eller efter överenskommelse.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Du som söker lägenhet

Lediga lägenheter annonseras här på vår hemsida, under hyresledigt. Där gör du även intresseanmälan. Bostaden annonseras under så lång tid som vi behöver för att få in intresseanmälningar, det kan alltså vara så kort som endast ett par timmar. Vi har inget kösystem och kan inte spara din ansökan utifrån datalagringsdirektiv. Läs mer i vår uthyrningspolicy.

Den eller de som blir aktuella som hyresgäster på ett ledigt objekt kontaktas via telefon eller mail för mer information och bokning av ev visning. Vi har tyvärr inte möjlighet att återkoppla till varje sökande, har du inte hört något från oss efter att lägenhetsannonsen tagits bort, är du tyvärr inte utvald.

Nej, vi har inte möjlighet att ha ett kösystem till våra lägenheter. Vi har inte heller möjlighet att spara intresseanmälningar utifrån datalagringsdirektiv. Intresseanmälningarna till varje ledigt objekt sparas tills den aktuella lägenheten är uthyrd. Du behöver alltså göra en ny intresseanmälan för varje ledigt objekt.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss krävs bl a att du är 18 år, ha ordnad ekonomi och vara skötsam. Läs mer i vår uthyrningspolicy här.