Trivselregler

Allmänt

Vi som bor i flerfamiljehus ska respektera våra grannars nattro. Tänk på att inte slå hårt i dörrar, spela hög musik, prata högt (ute) snickra, borra m.m. mellan kl. 22.00 – 07.00 Lördagar och helgdagar mellan kl. 22.00 – 09.00 Naturligtvis bör man även på andra tider visa lämplig hänsyn.

Parkering

Parkering är EJ tillåtet på våra vägar och gårdar! Efter i- eller urlastning ska bilen skyndsamt flyttas till parkeringsplats, annars riskerar du parkeringsböter. Tänk på att utryckningsfordon, färdtjänst m.fl. alltid behöver komma fram. Minimera trafiken på gång- och cykelbanor.

Cyklar och Barnvagnar

Enligt brandmyndigheten får ej utrymningsvägar vara blockerade. T.ex. cyklar och barnvagnar får inte vara placerade i entreer, våningsplan eller loftgångar så att evakuering försvåras. Dessutom ökar det nedsmutsningen samt är ett hinder vid städning.

Källsortering

Tänk på att källsortera.

Rökning

Rökning i allmänna utrymmen såsom entreer, trapphus, källare är förbjudet. Vissa hus har helt rökningsförbud. Rökning på balkonger undanbedes då det kan vara störande för de närmaste grannarna. Släng EJ heller ut fimpar från fönster, balkonger eller framför entréerna.

Balkong

Endast elgrill får användas på balkongen. Rökning på balkong undanbedes då det kan vara störande för de närmaste grannarna.

Rastning av hundar

Rasta hunden utanför bostadsområdet. Låt inte hunden kissa vid entren och håll rent efter din hund.

Matning av fåglar

Mata inte fåglar från eller på balkonger och loftgångar. Fåglarna blir lätt tama och flyger in och förorenar på andras balkonger. Tänk på att fågelmat på dagen blir råttmat på natten.